Krom(VI) i arbejdsmiljøet

Vi har i 2021 fået udført målinger af Cr6+ i arbejdsmiljøet som led i et projekt sammen med Force & COWI, der venligst har udarbejde et notat desangående. Dette notat giver os mulighed for at bruge de målte data som ECHA-indberetning. Notatet fra Force findes ved klik her, mens de indrapporterede data til ECHA fra 2021 om Cr6+ i arbejdsmiljøet findes her.