Slid

Under 180 °C er kemiske nikkelbelægningers hårdhed på 500 - 750 HV for nikkelfosfor henholdsvis nikkelbor. Hårdheden øges med stigende temperatur helt op til 1000 –1400 HV for nikkelfosfor / nikkelbor.

Belægningen bliver altså hårdere, men mere inhomogen for stigende temperatur. Det betyder, at specielt abrasive slidegenskaber forbedres; dvs. øget modstand mod slid fra hårde partikler eller hårde fremspring, der bevæges langs belægningen eller mellem to belægninger. Belægningens uensartethed gør belægningen sårbar overfor adhæsivt slid; dvs. rivninger, hvis den glidende kontakt mellem to belægninger bliver for høj. Kemiske nikkelbelægninger kan dog konstrueres med smørende og friktionssænkende egenskaber ved at medindfælde f.eks. PTFE, molybdænsulfid eller grafit. Belægningens ringe duktilitet åbner op for erosivt slid fra partikler, der rammer vinkelret ind på belægningen. Et duktilt materiale flyder lokalt, mens partikler slås løs fra et sprødt materiales overflade. Det erosive slid modvirkes dog af kemiske nikkelbelægningers høje elasticitetsmodul. Kemiske nikkelbelægningers egenskaber kan ved dispersionsudfældning skræddersys under hensyntagen til adhæsivt slid, korrosivt slid samt udmattelsesslid. Forbedring af de abrasive slidegenskaber kan udføres, hvis den kemiske nikkelbelægning bruges som underlag for f.eks. krom.