Seksgyldig krom i arbejdsmiljøet

Nichro deltog som et af flere måleobjekter i projekt SAM-KROM, der har til formål at måle krom 6 i arbejdsmiljøet  og i forlængelse heraf undersøge mulighederne for at skærpe de nuværende Cr6+ grænseværdier. Måleresultaterne indikerer, at grænseværdien for Cr6+ på1 μg/m³ vil kunne overholdes i forbindelse med hårdforkromning, TIG svejsning, MAG svejsning og termisk sprøjtning.

Yderligere opstramning til f.eks. 0,25 μg/m³ menes for hårdforkromnings vedkommende at være en mulighed, hvis pletteringen udføres i lukkede rum uden medarbejdere. En sådan løsning er dog ikke mulig for løngalvanisører, der hårdforkromer en bred vifte af vidt forskellige komponenter med deraf følgende forskelligheder i ophæng, komponentantal i badene samt pletteringsprocedurer og -parametre.

Det viste sig at måling af krom 6 i arbejdsmiljøet er problematisk, da  den anvendte målemetode er udviklet til måling af luftbårne kromforbindelser på partikulær form (dvs. støv). Ved hårdforkromning vil luftens krom 6 partikler ikke være støv, men væskedråber (aerosoler), der i øvrigt tørrer ind og sætter sig på diverse overflader som en gummiagtig belægning. Det var da også først projektets fjerde måleserie, som konsulenterne anså for at være valid. Projektets målinger var som følger:

Alle deltagere:

a. h. Nichro Haardchrom A/S:

Personbårne målinger, μg/m³

0,2 - 2,9

0,28 – 1,09

Stationære målinger, μg/m³

0,12 - 2,0

0,09 - 0,16

Aritmetisk middelværdi, μg/m³

1,55

Geometrisk middelværdi, μg/m³

0,41

90% fraktilen, μg/m³

1,51

SAM-KROM projektet er afsluttet og afrapporteres senere i 2024. Den offentliggjorte Fase 1 rapport fra maj 2020 kan hentes her. Sammendrag af resultater af Cr6+ - målinger udført på Nichro A/S ses her. Link til den endelige rapport indsættes her, når rapporten officielt er publiceret.