Reach

EU ønsker kromsyre udfaset; jf. REACH, anneks XIV. Tanken var oprindeligt at udfasningen skulle være gennemført overalt i EU
før 21. september 2017 – den såkaldte solnedgangsdato. Nødråb fra militæret samt bil- og flyindustrien førte til at REACH indførte
et system, hvor alle producenter inden den 21. marts 2016 skulle ansøge om autorisation til fortsat produktion af kromsyre.
Denne autorisation dækker også kromsyrebrugerne – de såkaldte ”downstream users”, idet ”downstream users” forpligter sig til at
efterleve forskrifterne i kemikalieproducentens brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade. I dansk kontekst får disse dokumenter status af godkendelsesvilkår, hvilket giver tilsynsmyndighederne mulighed for at udføre kontrollen.
 
Autorisation gives til producenterne og forventes at gælde 7 år. For nærværende har adskillige producenter ansøgt om autorisation,
typisk som konsortier sammen med andre producenter; for eksempel CTASSub consortiet. Alle ansøgninger er under behandling i EU og der er os bekendt endnu ikke udstedt autorisation til noget konsortium.
 
a. h. nichro Haardchrom A/S er ”downstream user”, da kromsyre bruges som råstof ved produktion af hårdkrombelægninger. Vi har ingen ”downstream users”, idet alle hårdkrombelægninger består af metallisk krom. Nichro køber kromsyren fra Engtech Scandinavia A/S, der får kromsyren leveret fra Vopelius Chemie AG, som er medlem af konsortiet CTASSub via Bondex Trading LtD.
 
Klik på følgende links for at finde leverandøroplysninger om Reach fra Engtech Scandinavia A/S, Vopelius Chemie AG og
 
Læs mere om kroms fortræffeligheder som overfladebelægning ved klik på reach & krom eller på krom i fødevarer.
Du kan også finde mere om fødevaresikkerhed ved klik på ordet.