Reach

NB!   CTACs autorisation af 18/12/20 er sat ud af kraft per 20/4/23 som følge af dom ved EU-retten i sag C-144/21 anlagt af EU-parlamentet mod EU-kommissionen; jf. notat. Forbud og revideret EU-regulering forventes tidligst at foreligge 2026/27; jf. notat.
 
EU ønsker kromsyre udfaset; jf. REACH, anneks XIV. Tanken var oprindeligt at udfasningen skulle være gennemført overalt i EU
før 21. september 2017 – den såkaldte solnedgangsdato. Nødråb fra militæret samt bil- og flyindustrien førte til at REACH indførte
et system, hvor alle producenter inden den 21. marts 2016 skulle ansøge om autorisation til fortsat produktion af kromsyre.
 
Denne autorisation dækker også kromsyrebrugerne – de såkaldte ”downstream users”, idet ”downstream users” forpligter sig til at
efterleve forskrifterne i kemikalieproducentens brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade. I dansk kontekst får disse dokumenter status af godkendelsesvilkår, hvilket giver tilsynsmyndighederne mulighed for at udføre kontrollen. Nichro er en ”downstream user”, da kromsyre bruges som råstof ved produktion af hårdkrombelægninger. Selv har vi ingen ”downstream users”, idet hårdkrombelægninger alene består af metallisk krom. 
 
Autorisationen blev tildelt CTAC konsortiet med virkning fra den 18. december 2020 og gjort til gældende lov i Danmark allerede den 23. december 2020. Konsortiets godkendelse udløber den 21. september 2024, hvor den underkastes en fornyet vurdering. Kravene til "downstream users" indebærer, at de skal lade sig registrere hos EU (ECHA) senest den 18. marts 2021 samt forpligte sig til at få målt Cr(VI) koncentrationen i processpildevand, luftafkast og i arbejdsmiljøet. Hertil kommer at "downstream users" opfordres til at deltage i den arbejdsgruppe, der skal sikre at konsortiet får forlænget autorisationen ud over den 21. september 2024. Nichros registrering i ECHA forelå den 11. marts 2021.
 
Læs mere om kroms fortræffeligheder som overfladebelægning ved klik på reach & krom eller på krom i fødevarer.
Du kan også finde mere om fødevaresikkerhed eller krom(VI) i arbejdsmiljøet ved klik på disse ord.