Om kvalitet

Nichro styrer kvalitet og miljø i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i det dertil opsatte kvalitets- og miljøstyringssystem. Systemet har gyldighed for alle aktiviteter, der gennemføres på adressen i Hvidovre i forbindelse med administration samt rådgivning om og produktion af hårde overflader. Systemet er klargjort til certificering, men er ikke certificeret. Systemet er opbygget i
overensstemmelse med:

DS/EN ISO 9001:2015 ”Kvalitetsledelsessystemer – Krav”
DS/EN ISO 14001:2015 ”Miljøledelsessystemer – Krav og vejledning”

QA-håndbogen indeholder den generelle beskrivelse af kvalitets- og miljøstyringssystemet. inklusiv ledelsens ansvar, herunder politik og mål, samt de procedurer og instruktioner, der er relevante for Nichros drift, produktionsprocesser og miljøpåvirkninger.