Standarder

Nichro har brugt og bruger diverse internationale standarder som rettesnor for såvel virksomhedens produktionsmetoder som for virksomhedens arbejde med kvalitet og miljø. Undertiden har kunderne ønsker eller krav om brug af andre standarder end de nedenfor nævnte. Aftale herom medtages som element i aftalegrundlaget. Standarderne er normalt beskyttet af ophavsret og findes derfor kun i uddrag på nærværende hjemmeside, der kort beskriver husets normale praksis.

Kvalitets- og miljøarbejdet bygger på retningslinierne givet i:

  • DS/EN ISO   9001:2015 ”Kvalitetsledelsessystemer – Krav”
  • DS/EN ISO 14001:2015 ”Miljøledelsessystemer – Krav og vejledning”

Produktion af overfladebelægninger følger i store træk retningslinierne i standarderne:

  • DS/EN ISO   6158:2004 ”Metalliske belægninger - Elektrolytisk udfældede belægninger af chrom til tekniske formål"
  • DS/EN ISO   4527:2003 ”Metalliske belægninger - Autokatalytiske nikkel-fosfor-legerede belægninger"