Arbejdsmiljø hos Nichro

Nichro har altid haft fokus på arbejdsmiljøet og i 2005 blev vi klassificeret som en niveau-1 virksomhed. For at holde niveauet har vi etableret et fast samarbejde med Avidenz A/S, der besøger os to gange om året. Konsulenten herfra fungerer som eksternt tilsyn og underviser, idet hun holder os ajour med den seneste udvikling indenfor arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljølovgivningen og dens forvaltning. Senest har vi åbnet dørene for deltagere i debatten om skærpede grænseværdierne for krom(VI) i arbejdsmiljøet.
Se mere herom via dette link.

Nichro etablerede en egentlig arbejdsmiljøorganisation i 2012. Organisationen samles, når vi får besøg af Avidenz, for at diskutere abjejdsmiljøet og identificerer opgaver, der skal løses. Opgavernes løsning styres via APV-handlingsplanen, der tillige omfatter andre arbejder, der har til formål at forbedre det ydre miljø, kvaliteten eller sikkerheden.

Arbejdsmiljødokumentationen er omfattende og indeholder blandt andet gifttilladelser, sikkerhedsdatablade (MSDSer), målerapporter, tilsynsrapporter, arbejdsmiljøorganisationens mødereferater samt naturligvis APV-handlingsplanen

Arbejdstilsynet - Tilsynscenter Øst er vores lovpligtige tilsyn, der besøger os fra tid til anden for at se os i kortene.