Om krom(VI)

Krom(VI), Cr6+ eller seksgyldigt krom findes blandt andet som det faste stof kromtrioxid (EC no. 215-607-8; CAS no. 1333-82-0) eller som væsken kromsyre. Selve kromsyren er den vigtigste bestanddel i hårdkromelektrolytten, idet kromionerne (Cr6+) tilføres de manglende 6 ioner via elektricitet, hvorefter de udfældes på emneoverfladerne som metallisk krom (Cr0). Alle hårdkromelektrolytter er for nærværende baseret på seksgyldigt krom. Der findes ingen tekniske alternativer i skrivende øjeblik.

Seksgyldigt krom er på EU's sorte liste og ønskes udfaset; jf. Reach og fødevaresikkerhed. Problemet er dog til at håndtere for så vidt angår hårdforkromning, idet alle hårdforkromede produkter ikke indeholder Cr6+ overhovedet, da al kromet findes udreduceret som metallisk krom (Cr0). I forbindelse med selve produktionen af hårdkrombelægninger kan Cr6+ forekomme i såvel spildevand som luft.

Hos Nichro eliminerede vi spildevandsudledningen i 2004, hvor vi demonterede forbindelsen til offentlig kloak. På luftsiden behandles al afkastluft før emission til omgivelserne. Vi overvåger løbende afkastningssystemet og uvildige målinger dokumenterer, at vi holder os på mindre end en tiendedel af vores tilladte udledningsgrænse; (se rapport). Den største udfordring med håndtering af Cr6+ knytter sig til luft og arbejdsmiljø inde i selve produktionshallen. Igen har vi uvildige målinger, der dokumenterer at grænseværdierne overholdes.

Grænseværdierne for Cr6+ i arbejdsmiljøet sænkes fra 0,005 mg/m3 til 0,001 mg/m3 per 20. februar 2021; jf. ATs bekendtgørelse nr. 209, dateret 13. februar 2021.