Om fødevaresikkerhed

Nichro hårdforkromer komponenter, der bruges i fødevareindustrien. Mange af disse emner kommer i direkte kontakt med fødevarerne; hårdkrom optræder da som fødevarekontaktmateriale, der er underlagt en streng regulering i såvel EU som USA, Kina med flere. I Danmark har Fødevarestyrelsen til opgave at godkende og kontrollere virksomheder, der fremstiller fødevarekontaktmaterialer.

Virksomheden skal overholde EU-forordningerne 1935/2004 - om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, 2023/2006 - om god fremstillingsmæssig praksis for samme samt naturligvis 1907/2006 - Reach forordningen. Hertil kommer ofte den kinesiske standard GB-4806.1-2016 samt diverse FDA-forordninger, der stort set er paralleller til EU-forordningerne.

Fødevarestyrelsen anbefaler at vi offentliggør en erklæring om overholdelse af ovennævnte krav. Det gør vi så gerne, da også flere af vores kunder specifikt har udbedt os om en sådan erklæring. Klik på de blå ord får at se underliggende dokumenter eller på Reach for at få flere detaljer om problemstillingen.

Dokumentationen, der ligger til grund for Nichros vurdering af fødevaresikkerheden findes i følgende dokumenter: Fødevareforordningen, Hygiejnevejledningen, EU-dokumentet Metal and alloys in food samt Metal in Food, DTU, 2007.