Godkendelser

Nichros første miljøgodkendelse blev meddelt 23. marts 1999. Denne godkendelse er stadigt gældende om end den i øjeblikket er under revision. En ny godkendelse forventes færdig i 2019. Samme dato i 1999 fik vi også tilladelse til at udlede spildevand. Denne blev dog overflødig i 2004, hvor vi eliminerede udledningen af processpildevand (se brev). Vi har endvidere nedlagt vores cyanidiske kobberbad, hvorfor cyanider ikke findes på fabrikken længere.

I perioden 2001 - 2003 indførte Nichro miljøstyring efter ISO14001. Systemet blev ikke certificeret og er senere integretet i kvalitets-styringssystemet opbygget efter ISO 9001. Det integrerede system er heller ikke certificeret, da kunderne ikke har ytret ønske herom. 
I forbindelse med miljøstyringsarbejdet indførte vi affaldssortering, idet vi dog fik dispensation for at sortere pap og papir.

I midten af halvfemserne blev vi pålagt at udarbejde grønne regnskaber. Kravet er senere ændret til at vi kun skal indberette PRTR-data. Disse oplysninger findes under fanebladet grønne regnskaber.