Godkendelser

Nichros første miljøgodkendelse blev meddelt 23. marts 1999. Denne miljøgodkendelse er stadigt gældende og senest revurderet i 2021 (se revurdering med bilag). Samme dato i 1999 fik vi også tilladelse til at udlede spildevand. Spildevandstilladelsen blev dog overflødig i 2004, hvor vi eliminerede udledningen af processpildevand (se brev). Nu har vi i stedet fået krav til udledelse af spildevand fra RO- og ionbytteranlægget. Tilslutningstilladelsen er ligeledes givet i 2021 (se tilslutningstilladelsen).

I perioden 2001 - 2003 indførte Nichro miljøstyring efter ISO14001. Systemet blev ikke certificeret og er senere integretet i kvalitets-styringssystemet opbygget efter ISO 9001. Det integrerede system er heller ikke certificeret, da kunderne ikke har ytret ønske herom. 
I forbindelse med miljøstyringsarbejdet indførte vi affaldssortering, idet vi dog fik dispensation for at sortere pap og papir.

I midten af halvfemserne blev vi pålagt at udarbejde grønne regnskaber. Kravet er senere ændret til at vi kun skal indberette PRTR-data. Disse oplysninger findes under fanebladet grønne regnskaber.