ECHA, CTACSub og Downstream Users

EU har uden held forsøgt at udfase brugen af Cr6+. Resultatet er blevet en europæisk ordning, hvor kromtrioxid producenterne skal have en EU godkendelse for fortsat at kunne producere og levere kromtrioxid til deres brugere (de såkaldte downstream users).Nichro er en sådan downstream user og skal underkaste sig krav fra producenterne for fortsat at kunne få kromtrioxid leveret; se notat

Vi køber vores kromtrioxid hos Engtech, der får deres leverancer fra konsortiet CTACSub. Dette konsortium fik deres EU-godkendelse den 18. december 2020 efter 5 års hård kamp. Godkendelsen løber indtil 21. september 2024, hvor den skal revurderes med henblik på justering og forlængelse.

Et af kravene er at alle downstream users skal åbne en såkaldt Reach-IT account hos ECHA (European Chemicals Agency) med henblik på at indrapportere årlige målinger af Cr6+ i såvel arbejdsmiljø som luftafkast. Alle målinger skal indberettes i ECHA-formatet, der i princippet er et Excel-regneark med fast og ufravigelig struktur. De årlige målinger findes i undermapperne.