Lovgivning

a.h. nichro Haardchrom A/S er underlagt dansk lovgivning og reguleret på alle tænkelige måder; blandt andet på økonomi, miljø og arbejdsmiljø samt naturligvis produktsikkerhed. Her skal blot redegøres for reguleringen på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Nichro er en såkaldt kapitel-5 virksomhed, der skal have en miljøgodkendelse for at kunne producere lovligt. Den første danske lov om miljøbeskyttelse blev vedtaget i 1973, hvor Nichro faktisk havde produceret i 12 år. I perioden fra 1961 - 1973 bortskaffede Nichro sit kemikalieaffald efter aftale med kommunen. Vi fik anvist tid og sted for hvornår og hvor vi kunne dumpe vores affald. Vi blev typisk henvist til en grusgrav på Amager, hvor vi så dumpede vores syrer sammen med baser fra blandt andet Colgate. 

Nichro Haardchrom blev godkendt første gang i midt 70erne og fik fornyet sin miljøgodkendelse i 1998 efter sammenlægning af Albertslund Hårdkrom og Nichro Haardchrom. Lovgrundlaget var Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (nu BEK 1317 af 20/11/18), idet Nichro klassificeres under punkt 2.6. Denne godkendelse er stadig gældende, idet en revision dog pågår i øjeblikket. Miljøgodkendelse med vilkår findes ved klik her. Andre relevante godkendelse findes ligeledes her.