Rammer

Nichro et aktieselskab, der ad kemisk vej producerer metalliske overfladebelægninger ud fra tungmetalsalte og forskellige hjælpestoffer. Myndighederne klassificerer flere af disse ingredienser som "farlige stoffer", hvorfor Nichro er underlagt massiv lovgivning på udvalgte områder. Reguleringen udmønter sig i en række vilkår, der skal overholdes, dokumenteres og kontrolleres. Kontrollen omfatter såvel egenkontrol som ekstern kontrol. Nichro har bl.a. til det formål indført kvalitets- og miljøledelse i henhold til standarderne ISO 9001 & ISO 14001.

Hos Nichro står personsikkerhed og arbejdsforhold i centrum. Forholdene reguleres efter arbejdsmiljølovgivningen og her vi støtter os til Avidenz for at efterleve kravene bedst muligt. Fra tid til anden får vi besøg af Arbejdstilsynet, der ser os i kortene.

På det ydre miljøområde er Nichro reguleret på luft, vand, jord og affald. Her kontrolleres vi af teknisk forvaltning i Hvidovre Kommune. Ud over dette kommer Fødevarestyrelsen også på besøg, da flere af produkterne fungerer som fødevarekontaktmaterialer.. 

På det økonomiske område er Nichro underlagt selskabslovgivningen som ethvert andet aktieselskab.

I 2019 deltog vi i en undersøgelse om innovation. Klik her, hvis du vil se vores benchmark.