6. Hvordan påvirker hårdkrombelægninger grundmaterialet

Hårdkrombelægninger reducerer udmattelsesstyrken af grundmaterialet. Dette er forårsaget af flere faktorer.

  1. Brintskørhed. Brint kan optages i grundmaterialet under processen, idet den dannes i store mængder ved elektrolysen.
  2. Trækspændinger i overfladebelægningen, forårsaget af gittertransformation.
  3. Revner i belægningen, der bevirker "kærveffekter".

Reduktion i udmattelsesstyrken afhænger af grundmaterialet, forbehandlingen, forkromningsprocessen, lagtykkelsen og efterbehandlingen. Ved højstyrkestål kan der iagttages reduktioner på indtil 60-80% (se fig. 9).

Brintskørhedsproblemet i højstyrkestål kan løses ved en varmebehandling ved 200°C i ca. 2 timer. Varmebehandling ved denne temperatur er ofte ikke attraktivt, da belægningen påføres yderligere trækspændinger, der igen reducerer udmattelsesstyrken. Varmebehandlingen anbefales derfor udført ved ca. 400°C. Ved denne temperatur kan trykspændingerne reduceres, og der kan endog opstå trykspændinger som følge af forskellen i udvidelseskoefficienten mellem jern og krom. Denne behandling bevarer stålets udmattelsesstyrke efter forkromningen. Det skal dog her bemærkes, at kromets hårdhed reduceres ved den nævnte varmebehandling. I litteraturen er andre løsningsforslag angivet, såfremt brintskørhedsproblernet er uden betydning, f.eks. shot peening af overfladen før forkromning. (Se fig. 10).
 

Figur 10. Figuren viser udbredelsen af revner fra belægningen i grundmaterialet. 

Effekten af shot peening fremgår af illustration 2.