2. Forskel på hårdkrombelægninger

Under hårdkromprocessen dannes der ved katoden (emnet) atomar brint. Denne brint bevirker dannelsen af kromhydrider, der er meget ustabile og spaltes i de to grundstoffer krom og brint. Af denne årsag indeholder elektrolytisk udfældet krom mærkbare mængder af brint, der dog kan reduceres ved en simpel opvarmning. Kromhydridet danner et hexagonalt gitter, der ved dekomponering (afgivelse af brint) omdannes til et kubisk-rumcentreret gitter (se fig. 1.)
 

Figur 1.:

Hexagonalt
Kubisk-rumcentreret


Dette forhold bevirker en volumenreduktion, der medfører kraftige trækspændinger i belægningen. Når belægningen når en vis tykkelse (2 - 5 µ) overskrider de indre spændinger metallets brudstyrke, og der opstår et karakteristisk revnemønster. Såfremt forkromningsprocessen fortsættes, vil et nyt lag krom udfældes ovenpå det gennemrevnede lag (elementarlaget). Det nye lag vil delvist dække de allerede dannede revner. Når det nye lag har nået en tilsvarende lagtykkelse, vil denne ligeledes revne. Den færdige hårdkrombelægning vil således bestå af en række elementarlag, hvori de indre spændinger er udløst via dette revnemønster (fig. 2).

 


Figur 2. Billedet viser en mikrorevnet hårdkrombelægning (x300).
 

Revnemønsterets udseende er stærkt påvirket af badets kemiske sammensætning, samt de fysiske driftomstændigheder. Nogle elektrolytter, specielt svovlsyre-katalyserede hårdkrombade, har tendens til at udløse spændingerne i få og store revner, der let kan have kontakt til grundmaterialet, medens moderne special-elektrolytter danner mange små revner. Ved karakterisering af hårdkrom-belægningerne taler man om antallet af revner, der gennemskærer en linie med en længde på 1 cm. i overfladen. Dårlige belægninger har værdier på kun 10-20 revner/cm, medens gode belægninger har værdier mellem 300-1000 revner/cm. Såfremt man ønsker belægninger med maksimal korrosionsbestandighed, bør opgaven udføres i en moderne hårdkromelektrolyt, et såkaldt mikrorevnet hårdkrombad, hvor revnedannelsen er styret af en specialkatalysator. a. h. nichro Haardchrom A/S bruger udelukkende sådanne procesbade.