Pulsplettering - plettering af revnefri kromlag

I perioden 2008 - 2011 gennemførte Nichro en række vellykkede forsøg med at udfælde hårdkrom fra et seksgyldigt krombad bed hjælp af pulserende strøm. Pulsplettering gør det muligt at indbygge revnefri spærrelag i belægningen. Lagene består af metallisk krom, der udfældes finkrystallinsk, ja nærmest amorft. Vi kan styre antallet af spærrelag, deres tykkelse og deres placering i den udfældede hårdkrombelægning. Vi kan designe belægningen i overensstemmelse med kundens ønsker.

Forsøgene blev genoptaget i 2017 - 2018 for at fastlægge sammenhængen mellem grundmateriale, pletteringsparametre og den resulterende korrosionsbestandighed. Det lykkedes at producere hårdkrombelægninger, der let kunne modstå mere end 1000 timer i salttåge. Desværre kunne korrosionsbestandigheden ikke reproduceres hver gang. Forsøgene viste, at ud over driftsparametrene har badets tilstand samt komponentmaterialet og dets historie også stor betydning for korrosionsbestandigheden - så stor at vi ikke kan garantere belægningens levetid i salttåge. Detaljer om forsøgsrækkerne ses i de to rapporter fra henholdsvis 2011 og 2018.

Pulspletteringsteknikken kan tilsyneladende også anvendes på et tregyldigt krombad (jf. patent US2013/0220819 A1). Teknikken har imidlertid ikke vundet indpas - vel sagtens fordi problemerne med korrosionsbestandigheden stadig er forblevet uløste.