Krom(VI) i afkastluften

I 2014 fik vi udført målinger af Cr6+ i afkastluften (se målinger). Disse målinger er stadig repræsentative, da produktsammensætningen og produktionen stort set er uændret. Hvidovre Kommune fastslog på det tidspunkt, at vores luftforurening med chrom er under 1/10 af vores tilladte grænseværdi (se brev). Vi har i det lys ikke foranstaltet nye målinger med henblik på indrapportering til ECHA. 

De indberettede data til ECHA for 2021 er derfor baseret på målingerne foretaget i 2014. Tallene ses her.