Materialefordeling

Belægningen udfældes med fuldstændig samme lagtykkelse overalt på konstruktionens uafdækkede flader; selv på stålemner med komplekse geometrier. Belægningen udfældes som en amorf legering med krystaller = 6 nm og typisk lagtykkelse på 1 - 50 µm, selv om der ikke er nogen maks. lagtykkelse teoretisk set. Evt. dispergerede partikler medindfældes jævnt fordelt i belægningen. Tilsvarende for fosfor og bor, der indbygges i strukturen. Indholdet af fosfor, bor, dispergerede partikler, ol. ændrer belægningens egenskaber og anvendelsesmuligheder.