PFOS-holdige skumdæmpere

Myndighederne anser PFOS som et miljøfarligt stof, hvorfor stoffet skal forbydes og udfases; jf. POP-Forordningen nr. 850/2004. Stoffet er overfladeaktivt og findes i kommercielt tilgængelige skumddæmpere, der bl.a. bruges til hårdforkromning. Mængden af PFOS i skumdæmpere er typisk 5 - 10 %. Hidtil er ikke-dekorativ forkromning undtaget fra PFOS-forbuddet, fordi skumdæmpere uden PFOS ikke har været tilgængelige. Men det har nu ændret sig; (se detaljer her; version DK / version UK)

FORCE Technology, IPU & DTU Mekanik har for Miljøstyrelsens penge undersøgt flere alternativer til PFOS-holdige skumdæmpere i samråd med a.h. nichro Haardchrom A/S, der velvilligt har deltaget i projektet og udført forsøg i pilotskala. Projektet viste, at der findes brugbare skumdæmpere uden PFOS. Projektet viste også at aerosolfrigivelse kan forhindres med mekaniske løsninger, der helt eliminerer behovet for skumdæmpende kemikalier. Forsøg uden udsugningsluft viste, at lufthastigheden umiddelbart over procesbadets overflade er helt afgørende for mængden af aerosol, der fjernes med udsugningen.

Det vil være kommercielt og miljømæssigt interessant at få belyst samspillet mellem badventilation og aerosolfrigivelse, da energiforbruget til drift af ventilationssystemer i galvaniske virksomheder er ganske betydeligt. Spotforsøg hos IPU med slukket badventilation versus normal badventilation viste, at aerosolfrigivelsen øges med en faktor 650, når ventilation etableres.