7. Hvordan skal overfladens tilstand være før hårdforkromning

Overfladen skal før forkromning være fri for ikke metalliske indeslutninger (sulfider, karbider, nitrider og karbonitrider), da disse let kan medføre uregelmæssigheder i hårdkromlagets opbygning (se fig. 11).

Figur 11. Skitsen viser en indeslutning af mangansulfid (MnS) i overfladen, og dens påvirkning af en hårdkrom-belægning. 

 

Det er endvidere en fordel, såfremt materialet er finkornet, da dette fremmer regelmæssig opbygning af hårdkrombelægningen. Hvid der er foretaget svejste reparationer, skal disse være udført i samme materiale som grundmaterialet. Man må endvidere være opmærksom på tilstedeværelsen af porøsiteter af enhver art som f.eks. overvalsninger, gasporer m.m., da dette nemt forårsager gennemgående revner eller porer til grundmaterialet. Sådanne porer vil reducere korrosionsbestandigheden af belægningen og fremkalde grubetæringer med afskalning af kromen til følge. Af stor betydning er ligeledes materialets overfladeruhed, da denne kan forårsage diverse overfladefejl (se fig. 12). 

Ved produkter med høj kvalitet anbefales Ra værdier på 0,2-0,5 g.

Figur 12. Overfladeruhedens indvirkning på kromlagets opbygning.