Temperaturbestandighed

Kemiske nikkelbelægninger har et lavere smeltepunkt end rent nikkel (= 1452 °C). Eksempelvis har nikkelfosforbelægninger et smeltepunkt på ca. 880 °C for et fosforindhold på 11%.

Egenskaben udnyttes kommercielt, når overflader skal gøres svejsbare eller lodbare. Kemisk nikkel ændre egenskaber, når belægningen varmebehandles, idet krystalstørrelsen vokser med stigende temperatur. Overfladens indhold af fosfor/bor danner henholdsvis nikkelfosfider/-borider, der fordeler sig som øer i belægningen. Ø-dannelsen og de voksende krystaller resulterer i trækspændinger, fulgt af revnedannelse, øget korrosionshastighed og nedsat duktilitet. Belægningens hårdhed og slidbestandighed øges. Belægningen bliver en dispersionsbelægning efter varmebehandling på grund af ø-dannelsen. Egenskaben kan bruges til at ændre belægningens fysiske og teknologiske egenskaber på samme måde som en egentlig dispersionsudfældning. Belægningens egenskaber kan altså skræddersys i forhold til den teknologiske anvendelse; (f.eks. smøring, slip-let, osv.)