Presseklip

Debatten om krom(6) startede i 2013 med REACH direktivet, der varsler udfasning af seksgyldigt krom. Her er så nogle artikler, der argumenterer såvel for som imod udfasning. Klik på titlerne for at se artiklerne: EU jagter forkromning, Kromindustri frygter nye regler, Svært at erstatte hårdkrom, Hårde overflader er en nødvendighed, EU beskyldes for inkompetence i kromsag, Tåbeligt kromforbud.

Debatten blusser så op igen i 2018 efter at REACH er blevet til en papirtiger. Fokus lægges nu på krom(6) i arbejdsmiljøet. Du kan få et indblik i debatten ved at klikke på titlerne: 3F: tilbageholdt viden om krom(6), konsekvenserne, Kræftadvarsler om krom er meget alvorlige, Arbejdere kan blive alvorligt syge, Kræftrisiko ved farligt stof kendt i årevis, Hårdforkromer tror på dispensation, AT advarer mod krom(6), En giftig sag, Hårdkrom kan ikke erstattes, Professor raser i krom(6)sag, Tæt på umuligt at erstatte hårdkrom. Senest er lovgivningen varslet strammet per 1. juli 2020 ifølge DI.

Presset på krom(6) har affødt mange forsøg på at erstatte hårdkrom. Faraday Industries publicerede i 2013 en artikel om produktion af hårdkrom ud fra et trivalent krombad (se artikel). Siden har vi intet hørt til denne proces, men forlydender vil vide, at den ikke er stabil. Set med en kemikers briller vil krom(6) uundgåeligt blive produceret i badet under drift, hvorfor et tregyldigt krombad ikke vil kunne fjerne seksgyldigt krom. Nichro arbejder i stedet med at udvikle en jernkulstofbelægning som alternativ til hårdkrom, der arbejder i olieholdige miljøer. Klik her, hvis du vil vide mere herom.