4. Hvilke grundmaterialer kan hårdforkromes

Stållegeringer, herunder også kromholdige stål, udgør den langt overvejende del. Andre metaller finder dog stigende anvendelse. Her tænkes specielt på kobber-, nikkel-, aluminium- og zinklegeringer. Formålet er her, at opnå hårde og slidbestandige overflader og anvendelsesområdet er ofte formværktøjer af en eller anden type. Forbehandlingen af de forskellige metaller er ofte helt forskellig og kræver nøjagtig oplysning om metallets sammensætning, såfremt resultatet skal være optimalt. Hvis der er tale om sjældent anvendte metaller, kan det være en fordel, at medsende en lille prøve af metallet for at teste forbehandlingsproceduren.