Sådan behandler vi dine forespørgsler

Ring til os og fortæl, hvad din opgave går ud på! Vi indkredser så i fællesskab de oplysninger, som vi behøver, for at kunne give dig et tilbud på opgavens løsning. Du kan også sende en mail.

Normalt beder vi dig om at sende tegninger samt evt. et eller flere emner eller andet relevant materiale, før vi kan give dig et tilbud. Vi skal også vide hvad dit emne skal bruges til og i hvilke omgivelser det skal kunne fungere. Undertiden foreslår vi at køre testforsøg, hvis vi er usikre på om opgaven kan løses med et for dig tilfredsstillende resultat.

Vi behandler så dine oplysninger, udarbejder et prisoverslag og orienterer dig herom. Er du stadig interesseret i at afgive ordre, færdiggør vi tilbuddet og mailer det til dig for accept. Vi aftaler samtidig alle tidsterminer.

Vi følger op på tilbudet per telefon og mail. I særlige tilfælde besøger vi dig gerne og gennemgår tilbuddet og de risikomomenter, der knytter sig hertil.

 

 

 

Levering
Hurtig og rettidig levering er sædvanligvis altafgørende. Vi ser det derfor også som en selvfølge at aftalte leveringstider overholdes. Det er dit valg om vi skal forestå transporten eller om du selv gør det. Vi indgår gerne aftale om transport mellem din virksomhed, vores produktionssteder og eventuelle underleverandører, hvis det gør din hverdag lettere.

   

Kvalitetssikring
Pris og kvalitet hænger sammen. Hvis prisen derfor er den eneste parameter, som har betydning for dig, så er vi muligvis ikke konkurrencedygtige. Vi har ansat personale til at forestå kvalitetssikring. Vi konkurrerer på nøjagtighed og ensartethed i de overfladebelægninger vi udfælder. Vores overflader lever op til dine specifikationer og vi dokumenterer det gerne efter de kvalitetsnormer og anvisninger, som du kommer med. Har du ingen specielle ønsker, udfører vi altid kvalitetskontrol i henhold til egne interne standarder.

 
 

Overfladebehandling
Nichro overfladebehandler mange forskellige emnegeometrier, der varierer i dimensioner, grundmaterialer og ønsket overfladebelægning. Vi udfælder hårdkrom og kemisk nikkel; normalt som enkeltlag, men også som flerlagsbelægninger, hvis sådanne belægninger bedst tjener dine behov. Se billedgalleriet for eksempler.

 

Kontakt os
Har du flere spørgsmål, kan du surfe videre på hjemmesiden eller kontakte os.