Korrosion

Kemisk nikkel udfælder som en amorf legering uden porer og revner. Belægningen yder fremragende korrosionsbeskyttelse af grundmaterialet ved temperaturer op til 180 °C.

Korrosionsbeskyttelsen forbedres ved at udfælde belægningerne som kemiske nikkel/fosforoverflader, idet et højt fosforindhold (10 – 12 % fosfor) reducerer krystalstørrelsen til = 1 nm. Erfaringer fra den amerikanske olieindustri viser, at kulstofstål belagt med kemisk nikkel er et økonomisk alternativ til rustfrit stål og andre højtlegerede ståltyper, der udsættes for stresskorrosion.